diumenge, 22 de maig del 2016

THARSIS

Imatge captada per la sonda Mars Express, on es poden veure els grans volcans de la regió marciana de Tharsis, un gran altiplà volcànic situat a la zona equatorial del planeta, a la vora occidental de Valles Marineris. L'Olympus Mons està situat en primer terme i, darrera seu, apareixen els tres Tharsis Montes: De dalt a baix són Arsia Mons, Pavonis Mons i Ascraeus Mons.


La regió engloba l'anomenat «bony de Tharsis», resultat d'una enorme acumulació de lava en un radi superior als 1.000 km, i on es localitzen alguns dels volcans més grans del Sistema Solar. El bony de Tharsis s'eleva uns 10 quilòmetres per sobre de les terres circumdants, i abasta uns 30 milions de quilòmetres quadrats, una cinquena part de la superfície del planeta. Es pensa que es formà durant un període d'uns 100 milions d'anys aproximadament, durant l'era noaica.
Olympus Mons, la muntanya més alta del Sistema Solar, és un volcà extint de 22000 mts. d'alçada... gairebé el triple que l'Everest! L'exemple terrestre de volcà més similar seria el conjunt de volcans de les illes Hawaii (com el Mauna Loa). La gran alçada de l'Olympus Mons és possiblement el resultat de la manca de processos de tectònica de plaques a Mart, que permet que l'escorça planetària es mantingui fixa durant molt temps sobre un punt calent, de manera que aquest pugui continuar expulsant lava ininterrompudament sobre un mateix lloc.
En quant als tres Tharsis Montes, Arsia Mons és el volcà més meridional, i possiblement el més antic. La seva altura és de 9000 mts. i és el més gran quant a volum dels tres. La seva caldera fa 110 km de diàmetre!
Pavonis Mons és la muntanya central, amb una alçada de 7000 mts. Presenta extenses calderes, provocades pel col·lapse, en diferents moments, de la càmera magmàtica després del buidat del magma. Alguns trets evidents d'aquest fenomen són les depressions circulars que hi ha al cim.
Ascraeus Mons és la muntanya més septentrional del conjunt, ubicada al sud-est. La seva altura absoluta és d'11000 metres, i la base fa uns 320 km de diàmetre. Està format per colades successives de lava molt líquida, i possiblement és el volcà més jove de tots tres.